Zajęcia adaptacyjne

Program adaptacyjny w Przedszkolu Publicznym im. Marii Konopnickiej

W Przedszkolu Publicznym im. Marii Konopnickiej od wielu lat, zawsze na tydzień przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego realizujemy z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola zajęcia adaptacyjne.
Zajęcia są organizowane w ramach realizacji Programu Adaptacyjnego ” Przedszkole przyjazne dzieciom”.
Pragniemy w ten sposób zmniejszyć stres dzieci i ich rodziców związany z rozłąką i wejściem małego dziecka w nowe środowisko społeczne. W tym celu w czerwcu odbywa się zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, na którym rodzice zostają zapoznani z przedszkolem, organizacją pracy, ofertą zajęć dodatkowych oraz zasadami odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Rodzicom także przybliża się problem adaptacji czyli przystosowania dziecka do nowego środowiska oraz zasady postępowania rodziców z dziećmi w okresie wakacji , które mają na celu wypracowanie u dzieci akceptacji i pozytywnego wizerunku przedszkola oraz atmosfery oczekiwania na ciekawy okres zabawy i wypoczynku ( problem leżakowania).
W ostatnim tygodniu sierpnia dzieci wspólnie z rodzicami przychodzą do przedszkola, żeby jeszcze lepiej poznać przedszkole, poznać nowych kolegów i koleżanki oraz wspólnie się bawić.
Dzieci mniej lub bardziej chętnie uczestniczyły w zabawie, ale nie ma większych protestów czy też płaczu .Rodzice z uczuciem ulgi obserwują zabawy swoich ukochanych pociech.
To dobrze , bo dzieci utwierdzają się tym samym w przekonaniu, że w miejscu , w którym bawiły się razem z rodzicami nie może stać się im krzywda, zatem czują się bardziej bezpiecznie. Najlepiej oddają to uśmiechnięte twarzyczki dzieci i ich aktywny udział w zabawach .