XVI Naukowcy

To kolejna  grupa dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które również w następnym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole . Ten oddział w roku szkolnym 2022/2023 prowadzić będzie:

mgr Jabłońska Marzena

mgr Dyrka Marta