XIV Odkrywcy

To grupa dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które w następnym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Zajęcia będą tak przebiegały by przygotować dzieci osiągnęły dojrzałość szkolną, by były gotowe do podjęcia nauki w szkole . W tej grupie pracować będą:

mgr Aleksandra Ławicka

mgr Małgorzata Miler