XII Odkrywcy

To grupa dzieci pięcio- sześcioletnich. Praca będzie przebiegała na dwóch poziomach. Są to dzieci, z których część w następnym roku szkolnym pójdzie do pierwszej klasy, a część będzie kontynuować przygodą w tzw. „zerówce”. Zajęcia będą tak przebiegały by przygotować sześciolatki do osiągnięciu dojrzałości szkolnej, by były gotowe do podjęcia nauki w szkole . Pięciolatki natomiast będą miały zadania dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. W tej grupie pracować będą:

mgr Aleksandra Mirowska

mgr Małgorzata Miler