XV Wędrowcy

Ta grupa jest grupą dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które w następnym
roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia
sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole . W tym oddziale, w roku szkolnym 2022/2023 pracować z dziećmi będą:

mgr Krzyżek Anna

mgr Kalinowska Bożena