XI Motyle

To grupa dzieci 5-cio letnich. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na jak najlepszy, wszechstronny rozwój dzieci. W grupie realizuje się zajęcia wg. wybranych przez radę pedagogiczną programów oraz opracowywanych miesięcznych planów pracy.
Grupę w roku szkolnym 2022/2023 prowadzić będzie:
mgr Agnieszka Zaporowicz

mgr Argalska Maria