XIV Misie

To grupa dzieci sześcioletnich letnich. W dalszym ciągu dzieci będą uczestniczyły w ogólnorozwojowych zabawach i zajęciach. Praca będzie ukierunkowana na wszechstronny rozwój zgodny z potencjałem i możliwościami dzieci oraz w celu najlepszego przygotowania przedszkolaków do podjęcia nauki w pierwszej klasie.

Za rozwój i opiekę nad tą grupą odpowiedzialne będą:

mgr Aleksandra Śliwińska

Ewa Dąbrowska