IV Sowy

To grupa dzieci czteroletnich. Z uwagi na fakt, iż w tej grupie są wszystkie „nowe” nasze przedszkolaczki to dyży nacisk będzie położony na adaptację dzieci.   Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego.

Grupę tę pracować będą:

mgr Beata Fydryszewska

mgr Bożena Kalinowska

mgr Jolanta Słomczewska