VII Żabki

W tej grupie są dzieci czteroletni, uczęszczające do przedszkola drugi rok szkolny. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Kamińska Dorota

mgr Żułtewicz Kinga