Bardzo Ważne – Przerwa wakacyjna

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Informuje, że w okresie

od 02.08.2021 do 13.08.2021 roku.

będzie przypadała przerwa wakacyjna

W tym czasie przedszkole będzie nieczynne, a
w czasie trwania przerwy w pracy przedszkola będziecie Państwo musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Zapisy dzieci do przedszkola na czas dyżuru wakacyjnego odbędą się w późniejszym terminie, o którym zostaniecie Państwo poinformowani.

Poniżej treść pism:

Pismo Przewodniczącego Komisji Oświaty

Pismo Kierownika Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty


Powrót dzieci do przedszkola od 19 kwietnia 2021 r

Drodzy rodzice od poniedziałkowego poranka 19 kwietnia 2021 r. będziemy czekać z radością na wszystkich przedszkolaków. Wracamy do pracy stacjonarnej. Zapraszamy wszystkie dzieci do swoich sal i kolegów. Do zobaczenia.
Zajęcia stacjonarne w przedszkolach zawieszone na kolejny tydzień

Z oficjalnych informacji na stronie gov.pl wynika, że :

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli,…

W nadchodzącym tygodniu 12-16 kwietnia 2021r. przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach z minionego tygodnia, czyli do przedszkola mogą być przyprowadzone dzieci osób wymienionych w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021 r. §2.4. Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o objęcie dziecka opieką w tych dniach w przedszkolu, w którym poświadczają, w myśl w/w rozporządzenia, że są uprawnieni do skorzystania z niej.Wniosek jest dostępny w sekretariacie przedszkola lub u nauczyciela w sali.


W sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022

W dniu 8 kwietnia zgodnie z regulaminem rekrutacji, odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej. Po zapoznaniu się z wykazem dzieci zgłoszonych, dokonała analizy wniosków pod kątem kryteriów ustawowych, kryteriów dodatkowych zawartych w regulaminie. Sporządzono listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy są umieszczone na tablicy w holu budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6.
Ważne !

W zawiązku z nowymi obostrzeniami Rządu RP z dnia 25.03.2021r., od poniedziałku, tj. 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu będzie zamknięte dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz tych, o których mowa w podpisanym Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021r. .

Dyżurująca grupa będzie funkcjonowała w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 630– 1700

Wszystkie pozostałe grupy będą objęte nauczaniem zdalnym.

Dyrektor Przedszkola