Publiczna Szkoła Muzyczna

INFORMACJE OGÓLNE

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu kształci bezpłatnie dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumentach muzycznych. Dydaktyka prowadzona jest w godzinach popołudniowych, dostosowana indywidualnie do każdego ucznia. W zależności od wieku pełny cykl nauki trwa 4 lub 6 lat.

Czas spędzony w szkole dostarcza uczniom wiele radości, przeżyć związanych z muzyką. Kontakt ze sztuką uczy wrażliwości na piękno. Kształcenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów myślowych, a więc pamięci, uwagi, wyobraźni, sfery emocjonalnej. Gra na instrumencie wspiera aktywność obu rąk, uruchamia wyrównaną pracę obu półkul mózgu stymulując ich rozwój. W rezultacie umuzykalnione dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej uczą się nowych rzeczy i lepiej radzą sobie w szkole. Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajają się do systematycznej pracy, są lepiej zorganizowane, zdyscyplinowane i bardziej odpowiedzialne. Szkoła muzyczna I st. otwiera drzwi do wejścia w świat edukacji muzycznej na kolejnych szczeblach nauki – II stopnia oraz studiów muzycznych, dając tym samym zawód artysty – muzyka.

REKRUTACJA

Szkoła muzyczna kształci na takich instrumentach jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian, organy, akordeon, gitara, trąbka, waltornia, flet, saksofon, klarnet i perkusji.

Niewymagane jest żadne przygotowanie muzyczne. Placówka zaprasza dzieci i młodzież wieku od 6 do 16 lat. Podczas badania przydatności do szkoły muzycznej kandydat proszony jest o zaśpiewanie krótkiego fragmentu wybranej przez siebie piosenki oraz badane jest poczucie rytmu i słuch muzyczny. W maju, Szkoła w celu przybliżenia swojej działalności organizuje dni otwarte, audycje dla szkół i przedszkoli z terenów powiatu oraz pikniki rodzinne. Przesłuchania rekrutacyjne prowadzone są corocznie w drugiej połowie maja. Wszystkie potrzebne informacje rekrutacyjne i wnioski on-line można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.psmgd.pl w zakładce REKRUTACJA lub Link do kwestionariusza online:  https://www.serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5462,formularz-rekrutacyjny-do-publicznej-szkoly-muzycznej-i-stopnia-w-golubiu-dobrzyniu.

EDUKACJA

W ramach edukacji prowadzone są zajęcia indywidualne z instrumentu oraz grupowe (w zależności od wybranego instrumentu) z przedmiotów takich jak: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór, orkiestra, zespół. W szkole prowadzone są również dla chętnych dodatkowe zajęcia ze śpiewu oraz improwizacji. Wysoki poziom kształcenia jest zasługą młodej, wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, którą tworzą muzycy wchodzący m.in. w skład Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Filharmonii Pomorskiej oraz pedagodzy akademiccy związani z Akademia Muzyczną w Bydgoszczy i innymi ośrodkami muzycznymi na terenie województwa.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Szkoła Muzyczna w przestrzeni lokalnej pełni funkcję ambasadora kultury. Jest to nie tylko misja kształcenia w zawodzie muzyka, ale również uwrażliwiania społeczności regionu na sztukę. Podczas każdego roku szkolnego Szkoła wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury organizuje blisko trzydzieści lokalnych i ogólnopolskich wydarzeń artystycznych w postaci warsztatów, koncertów i konkursów. Do najważniejszych można zaliczyć : Festiwal Gitarowy na Zamku, Dni Muzyki Organowej, Międzyszkolny Konkurs „Smyczkowe nutki”, warsztaty i Konkurs Kompozytorski „Moja inwencja”, Koncerty Świąteczno-Noworoczne i wiele innych. Uczniowie Szkoły osiągają wysokie wyniki podczas konkursów regionalnych i ogólnopolskich.