Propozycje Pani Ewy

Kolejne zabawy z językiem angielskim – emocje.

Na kolejny tydzień Pani Ewa proponuje zabawy z językiem angielskim, w trakcie których dzieci poznają słownictwo związane z pojazdami.

W kolejnym tygodniu, od 18 maja Pani Ewa proponuje utrwalenie pojęć wprowadzonych w poprzednim tygodniu, zachęca do powtórzenia wcześniej wprowadzonych lub zmodyfikowanych zabaw.

Pani Ewa zaprasza do zabawy. Tym razem dzieci utrwalą zwroty związane z higieną i utrzymaniem czystości rąk i ciała.

Kolejne propozycje pani Ewy . Dzieci utrwalają nazwy zwierząt .

Pani Ewa zaprasza dzieci do zabaw z językiem angielskim. Młodsi utrwalają kolory, starsi poznają nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka

Słownictwo związane z latem oraz piosenki w języku angielskim .