Programy

1. Program wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, wyd. MAC Edukacja; ISBN 978-83-8108-742-1

2. „Tak dla Jezusa” AZ-0-01/20, data zatwierdzenia: 28.01.2020 r., program ogólnopolski

3. „Kochani przez Boga” – AZ-0-03/20, data zatwierdzenia: 24.07.2020r., program ogólnopolski.

3. Program Profilaktyki Logopedycznej – Anna Krzeszewska

4. Galina Dolya , Nikolai Veraksa Klucz do uczenia się (w wybranych grupach, moduł matematyczny )

5. Program własny: „Rozwijanie zainteresowań i wspomaganie uzdolnień dzieci przedszkolnych” Małgorzata Brzóska i Małgorzata Miler

6. Program wychowawczo-profilaktyczny własny, opracowany przez nauczycieli naszego przedszkola

7. Program edukacji czytelniczej z elementami bajko terapii. Bajeczka dobra na wszystko … Aleksandra Ławicka

8. Programy indywidualne tworzone dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dla których organizowana jest praca rewalidacyjna i/lub korekcyjno-kompensacyjna.

Stosujemy wiele sprawdzonych jak i nowatorskich metod pracy: elementy gimnastyki twórczej R. Labana, M.A.Kniessów, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Pedagogikę Zabawy, Metodę Dobrego Startu, edukację matematyczną wg. prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak, elementy kinezjologii edukacyjnej – gimnastyki umysłu Paula Dennisona