Płatności za przedszkole

Informujemy rodziców dzieci przedszkolnych o tym, że miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w  przedszkolu kształtuje się następująco:
rodzice uiszczają opłatę jednego złotego za każdą godzinę pobytu swojego dziecka ponad podstawę programową, czyli ponad 5 godzin dziennie  (Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły, ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem).

Zajęcia bezpłatne odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00. Również czas do godziny 8.00 jest czasem niepłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
Ponadto do powyższej kwoty są doliczane opłaty za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu wg ustalonych przez organ prowadzący stawek. Dotychczas obowiązująca stawka dzienna to 7,00 zł za trzy posiłki (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad) Od 1.01.2023 stawka za wyżywienie w przedszkolu wzrasta do 9,00 złotych Wpłat dokonuje się bezpośrednio u intendenta przedszkola w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, we wskazane na początku miesiąca dni, do 15 dnia kolejnego miesiąca lub na konto bankowe

72 9551 0002 0100 2280 2000 0020

O kwocie, jaką należy wpłacić w każdym miesiącu, rodzice będą informowani.

Za nieobecne dni w kolejnym miesiącu jest odliczana nadłata od bieżącej należności.