Płatności za przedszkole

Informujemy rodziców dzieci przedszkolnych o tym, że miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w  przedszkolu kształtuje się następująco:
rodzice uiszczają opłatę jednego złotego za każdą godzinę pobytu swojego dziecka ponad podstawę programową, czyli ponad 5 godzin dziennie. Zajęcia bezpłatne odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00. Również czas do godziny 8.00 jest czasem niepłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
Ponadto do powyższej kwoty są doliczane opłaty za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu wg ustalonych przez organ prowadzący stawek.