Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 informuje, iż ze zorganizowanego w Przedszkolu kiermaszu świątecznego, na którym można było zakupić własnoręcznie zrobione przez pracowników oraz niektórych rodziców dekoracje i ozdoby świąteczne,

udało się uzyskać kwotę 2.126,60 zł

Kwota ta zasili konto Rady Rodziców.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tak wysokiej kwoty.

Dyrektor Przedszkola


Zapytanie cenowe na zakup artykułów żywnościowych

Zapytanie cenowe na zakup artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się na stronie naszego przedszkola w bocznym panelu. Oferty można składać do dnia 28.12.2016 do godz. 12.00 Otwarcie ofert nastąpi o 12.05. Pozostałe informacje i załączniki w panelu bocznym : Zapytanie cenowe.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego Nr 2  […]


1 87 88 89