Zajęcia stacjonarne w przedszkolach zawieszone na kolejny tydzień

Z oficjalnych informacji na stronie gov.pl wynika, że :

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli,…

W nadchodzącym tygodniu 12-16 kwietnia 2021r. przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach z minionego tygodnia, czyli do przedszkola mogą być przyprowadzone dzieci osób wymienionych w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021 r. §2.4. Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o objęcie dziecka opieką w tych dniach w przedszkolu, w którym poświadczają, w myśl w/w rozporządzenia, że są uprawnieni do skorzystania z niej.Wniosek jest dostępny w sekretariacie przedszkola lub u nauczyciela w sali.


W sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022

W dniu 8 kwietnia zgodnie z regulaminem rekrutacji, odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej. Po zapoznaniu się z wykazem dzieci zgłoszonych, dokonała analizy wniosków pod kątem kryteriów ustawowych, kryteriów dodatkowych zawartych w regulaminie. Sporządzono listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy są umieszczone na tablicy w holu budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6.
Przegląd Twórczości Ludowej WIELKANOC

Przegląd Twórczości Ludowej -Wielkanoc Wiele dzieci z naszego przedszkola w marcu wzięło udział w Przeglądzie Twórczości Ludowej WIELKANOC, którego organizatorem był Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu pod patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Współorganizatorami były obydwie parafie z naszego miasta. Wszyscy wykonali piękne prace plastycznie w formie przestrzennych kompozycji. Prace Leny Matyjasik, Wiktorii Dobrowolskiej, Kornelii Wojciechowskiej oraz Borysa […]Dla grupy „Motyle”

Witajcie dzieci! Witajcie rodzice! Przez pewien czas będziemy uczyć się w troszkę nietypowy sposób. Wierzymy w to, że wspólnie uda nam się przepracować ten czas najlepiej jak potrafimy. W tym tygodniu będziemy przybliżać sobie tematykę związaną z Wielkanocą. Zachęcamy do wykonywania zadań, kontaktowania się z nami przez naszą pocztę służbową. Zadania i kontakt w załączniku.


Ważne !

W zawiązku z nowymi obostrzeniami Rządu RP z dnia 25.03.2021r., od poniedziałku, tj. 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu będzie zamknięte dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz tych, o których mowa w podpisanym Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021r. .

Dyżurująca grupa będzie funkcjonowała w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 630– 1700

Wszystkie pozostałe grupy będą objęte nauczaniem zdalnym.

Dyrektor Przedszkola