Organizacja

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku,

w budynku przy ulicy Sienkiewicza 6 – od 6.30 do 16.00

w budynku przy ulicy Szkolnej 37 – od 6.30 do 17.00

W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur, za wyjątkiem okresu ustalonego z organem prowadzącym i radą rodziców.

Zapisy do przedszkola odbywają się wg harmonogramu i zgodnie ze statutem przedszkola oraz regulaminem rekrutacji, (w ciągu roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują wolne miejsca w danej grupie).
Dzieci uczęszczają do szesnastu grup w przedszkolu:

 1. Krasnale
 2. Pszczółki
 3. Kotki
 4. Sowy
 5. Smerfy
 6. Biedronki
 7. Żabki
 8. Myszki
 9. Papugi
 10. Jagódki
 11. Motyle
 12. Podróżnicy
 13. Wędrowcy
 14. Odkrywcy
 15. Misie
 16. Naukowcy

W oddziałach przedszkolnych pracują dwie nauczycielki. W każdej grupie dzieci mogą liczyć na wsparcie zarówno  pomocy nauczycielek oraz pań woźnych/pomocy. Wielu naszych nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje np. rewalidacja, terapia pedagogiczna czy logopedia dzięki temu są gotowi wspierać dzieci potrzebujące dodatkowej pomocy.