Ochrona danych

Inspektor ochrony danych  – Ewelina Kuczkowska

Kontakt:       iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl