Nasze grupy

  1. Krasnale

Do grupy „Krasnali” uczęszczają 3-latki. W tej grupie kładzie się największy nacisk na zajęcia adaptacyjne i integracyjne. Dzieci uczą się wielu czynności samoobsługowych, uczą się wspólnych zabaw, poznają reguły życia w grupie. Poznają zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy. Zwyczajem w naszym przedszkolu jest to, iż „maluchy” do końca ferii zimowych odpoczywają po drugim śniadaniu. Po zimowej przerwie ten czas, wykorzystuje się na czytanie bajek, zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, spacery w promieniach wiosennego słońca czy zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci w ciągu całego dnia przebywają pod opieką dwóch osób – nauczycielki i pomocy wychowawczej.
W tym roku w tym oddziale pracować będą :
mgr Karolina Pytel
mgr Kinga Żułtewicz

2. Pszczółki

Jest to oddział dzieci trzyletnich, które pierwszy raz przyszły w tym roku do przedszkola. Dzieci uczą się wielu nowych czynności , uczestniczą w wielu zajęciach integracyjnych. Nabywają nową wiedzę, rozwijają mowę i logiczne myślenie oraz uczestniczą w różnorodnych zabawach rozwijających sprawność motoryczną, ruchową, itp. .
W tej grupie pracować będzie:
mgr Dorota Kamińska

mgr Kinga Żułtewicz

3. Kotki

To grupa dzieci trzyletnich. Duży nacisk w pracy zostanie położony na adaptację dzieci do nowych warunków. Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków.

Grupę będą prowadzić:

mgr Katarzyna Wojciechowska

Marta Wolska

4. Sowy

To grupa dzieci 4- letnich. Duży nacisk w pracy zostanie położony na adaptację dzieci do nowych warunków, ponieważ są to nowi przedszkolacy. Jest nieliczną grupą z uwagi na to, że zajmuje najmniejszą salę przedszkolną na ul. Sienkiewicza. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na jak najlepszy, wszechstronny rozwój dzieci. W grupie realizuje się zajęcia wg. wybranych przez radę pedagogiczną programów oraz opracowywanych miesięcznych planów pracy.

mgr Beata Fydryszewska

mgr Maria Krystyna Argalska

mgr Bożena Kalinowska

5. Smerfy

To dzieci trzy – czteroletnie nadal potrzebujące wiele ruchu, swobody oczywiście pod czujnym okiem dorosłych opiekunów. O wszechstronny rozwój naszych młodszych przedszkolaków w tej grupie oraz o ich bezpieczeństwo troszczyć się będą:
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Aleksandra Śliwińska

mgr Ewa Dąbrowska

6. Biedronki

W tej grupie są dzieci 4 letnie. W dalszym ciągu prowadzi się wiele zajęć integracyjnych, utrwala się te czynności, wiadomości, których nauczyły się w młodszej grupie. Utrwalają zdobytą wiedzę, ćwiczą mowę i logiczne myślenie. Dzieci rozwijają wiele nowych umiejętności, między innymi, od drugiego półrocza dbając o swoją sprawność fizyczną, nabywają samodzielność w sprawnym rozbieraniu i ubieraniu się, gdyż przebierają się w stroje gimnastyczne do ćwiczeń.

mgr Agnieszka Zaporowicz

mgr Aleksandra Mirowska

7. Papugi

Grupa „Papugi” jest oddziałem dzieci czteroletnich. Utrwalają zdobytą wiedzę, ćwiczą mowę i logiczne myślenie. Działania nauczycieli będą ukierunkowane na ogólny, wszechstronny rozwój dzieci oraz  rozwijanie umiejętności społecznych. W tym oddziale pracować będą:


Grupę prowadzić będzie:
mgr Sylwia Bolewska

mgr Aleksandra Mirowska

8. Motyle

To grupa dzieci pięcioletnich. Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego.

mgr Anna Krzyżek

mgr Bożena Kalinowska

9. Żabki

W tej grupie są dzieci pięcioletnie, uczęszczające do przedszkola drugi rok szkolny. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami. Dzieci rozwijają wiele nowych umiejętności, między innymi, od drugiego półrocza dbając o swoją sprawność fizyczną, nabywają samodzielność w sprawnym rozbieraniu i ubieraniu się, gdyż przebierają się w stroje gimnastyczne do ćwiczeń.
W tym oddziale pracować będzie:

Grupę tę prowadzą

mgr Katarzyna Andrykowska
mgr Wioletta Tykałowska

10. Jagódki

W tej grupie są dzieci pięcioletnie. Działania nauczycieli będą zmierzać do usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych, rozwoju fizycznego i emocjonalnego będą ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami. Dzieci rozwijają wiele nowych umiejętności, między innymi, od drugiego półrocza dbając o swoją sprawność fizyczną, nabywają samodzielność w sprawnym rozbieraniu i ubieraniu się, gdyż przebierają się w stroje gimnastyczne do ćwiczeń.
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Aleksandra Ławicka

mgr Maria Krystyna Argalska

mgr Jolanta Słomczewska

11. Podróżnicy

To grupa dzieci pięcioletnich. Dzieci będą doskonalić dotychczas nabyte umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego.

Grupę będą prowadziły:

mgr Wanda Małgorzata Buczkowska

Marta Wolska

12. Wędrowcy

To grupa dzieci pięcioletnich-sześcioletnich. Praca będzie przebiegała na dwóch poziomach. Są to dzieci, z których część w następnym roku szkolnym pójdzie do pierwszej klasy, a część będzie kontynuować przygodą w tzw. „zerówce”. Zajęcia będą tak przebiegały by przygotować sześciolatki do osiągnięciu dojrzałości szkolnej, by były gotowe do podjęcia nauki w szkole . Pięciolatki natomiast będą miały zadania dostosowane do ich możliwości percepcyjnych. W tym oddziale pracować z dziećmi będą:

Ewa Zielińska

mgr Ewelina Kacprzykowska

13. Odkrywcy

Praca w tej grupie zostanie skupiona na zajęciach sprzyjających rozwojowi systemu percepcyjno- motorycznego. Dzieci będą w dalszym ciągu doskonalić koncentrację, pamięć i myślenie. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków oraz całego systemu percepcyjno-motorycznego w celu dobrego przygotowania sześciolatków do podjęcia nauki w pierwszej klasie. To grupa dzieci sześcioletnich. W tej grupie pracować będą:

mgr Judyta Włodarcyk

mgr Małgorzata Miler

14. Misie

To grupa dzieci sześcioletnich letnich. W dalszym ciągu dzieci będą uczestniczyły w ogólnorozwojowych zabawach i zajęciach. Praca będzie ukierunkowana na wszechstronny rozwój zgodny z potencjałem i możliwościami dzieci oraz w celu najlepszego przygotowania przedszkolaków do podjęcia nauki w pierwszej klasie.

mgr Karolina Romanowska

mgr Jolanta Słomczewska

15. Myszki

Ta grupa jest grupą dzieci sześcioletnich. Są to dzieci, które w następnym roku szkolnym pójdą do pierwszej klasy. Nacisk zostanie położony na zajęcia sprzyjające osiągnięciu przez dzieci dojrzałości szkolnej , przygotowujące ich do podjęcia nauki w szkole . W tym oddziale pracować z dziećmi będą:

mgr Hanna Stanicka

mgr Karolina Adamczyk

16. Naukowcy

Jest to grupa dzieci sześcioletnich, kontynuujących swoją przygodę z przedszkolem już kolejny rok. Dzieci wspólnie się bawią, uczą, spędzają ze sobą czas. Doskonalą swoje umiejętności oraz przyswajają nowe wiersze, piosenki, tańce, wiedzę o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Doskonalą umiejętności niezbędne w pierwszej klasie, do której pójdą już za rok. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego w tej grupie czuwać będą:

mgr Marzena Jabłońska

mgr. Ewelina Kacprzykowska