Nagradzanie i karanie

Kilka słów o nagradzaniu i karaniu

W naszym przedszkolu wychowując dzieci chcemy dbać między innymi o takie wartości jak:
– spokój wewnętrzny dzieci(bezpieczeństwo psychiczne) ;
– zdrowie dzieci (w tym bezpieczeństwo fizyczne);
– prawda;
– grzeczność;
– dobro…

Przewidujemy nagradzanie dzieci za dobre zachowania, stosując takie nagrody jak:
– pochwała słowna, ustna;
– uśmiech, uścisk dłoni, przytulenie;
– pochwała w obecności osób trzecich (innego nauczyciela, rodzica, dyrektora)
– znaczki „Wzorowy przedszkolak”;
– symboliczne nagrody- naklejki;
– uczestniczenie w ulubionych zabawach;
– prawo wyboru zajęcia, zabawy, techniki plastycznej;
– dodatkowe przywileje (np. korzystanie z komputera przez określony czas);
– wyróżnienie poprzez postawienie w pierwszej parze, pociągu , zajęcie uprzywilejowanego stanowiska, pożądanego przez dzieci ;

W sytuacjach , kiedy to konieczne, przewidujemy stosowanie kar::
– upomnienie słowne;
– odsunięcie na określony czas od zabawy;
– posadzenie na ustalone wcześniej miejsce, na określony czas;
– upomnienie w obecności osób trzecich,
– pozbawienie przywilejów;
– oddalenie dziecka do młodszej grupy na określony czas,

Warto stosować takie zasady jak:

1. Bądźcie konsekwentni – ustalcie określone normy zachowania i współżycia w rodzinie i konsekwentnie się ich trzymajcie i wymagajcie tego od swoich dzieci, stosownie do ich możliwości i wieku. Zapewni to dzieciom poczucie bezpieczeństwa, będą wiedziały co im wolno, a czego nie, co jest dobre, a co złe.

2. Im starsze dziecko tym więcej swobody musicie mu zagwarantować.

3. Jednorodność oczekiwań i wymagań w stosunku do dziecka /dzieci/ ze strony obojga rodziców uniemożliwi manipulowanie rodzicami.

4. Przejawiajcie w stosunku do dzieci miłość i życzliwość, okazujcie im, że są chciane i akceptowane takimi jakimi są. Chwalcie dzieci Pochwały mają moc.

5. Jeżeli każesz, rób to konsekwentnie, możliwie jak najszybciej, ale po ochłonięciu z pierwszych negatywnych emocji. Wyjaśnij dziecku na czym polegał jego błąd. Najlepiej jeśli samo może go naprawić, jeśli jest to już niemożliwe pozbaw dziecko określonej przyjemności. Podziała to skuteczniej niż kara fizyczna.

6. Pamiętaj o tym, że kary muszą być sprawiedliwe, adekwatne do stopnia przewinienia dziecka. Jeżeli ukarzesz dziecko zbyt surowo wywoła to w nim żal, poczucie krzywdy, niesprawiedliwość.

7. Karanie fizyczne wywołuje u dzieci nerwowość, zamykanie się w sobie, smutek i agresję, a w Œpóźniejszym okresie życia chęć odwetu, zemsty, często wkraczanie na drogę przestępczą. Oto 10 powodów by nie bić dzieci Oto 10 powodów by nie bić dzieci