Materiały dla „Wędrowców”

Materiały dla dzieci z grupy Wędrowcy będą zamieszczane przez wychowawczynie na facebook w grupie „Wędrowcy – Przedszkole Publiczne nr 2” pod podanym linkiem

W razie problemów, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt przedszkole2gd@golub-dobrzyn.pl

Pozdrawiamy Barbara Jagielska, Beata Fydryszewska