Kadra przedszkola

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która nieustannie dba o swój rozwój zawodowy:

mgr Małgorzata Brzóska – dyrektor

mgr Katarzyna Andrykowska

mgr Maria Krystyna Argalska

mgr Sylwia Bolewska

mgr Ewa Dąbrowska

mgr Kamila Dołęgowska

mgr Marta Dyrka

mgr Olga Fajga

Agata Jabłońska

mgr Marzena Jabłońska

mgr Ewelina Kacprzykowska

mgr Dorota Kamińska

mgr Bożena Kalinowska

mgr Anna Krzeszewska 

mgr Anna Krzyżek

mgr Aleksandra Ławicka

mgr Dorota Makowiecka

mgr Małgorzata Miler – wicedyrektor

mgr Aleksandra Mirowska

mgr Karolina Pytel

mgr Karolina Romanowska 

mgr Jolanta Słomczewska 

mgr Hanna Stanicka

mgr Aleksandra Śliwińska

mgr Iwona Trejderowska

mgr Judyta Włodarczyk

Anna Wojciechowska

mgr Beata Wojciechowska 

mgr Katarzyna Wojciechowska

mgr Agnieszka Zaporowicz

Ewa Zielińska

mgr Kinga Żułtewicz

Praca przedszkola nie byłaby możliwa bez pomocy pozostałych pracowników.

Sekretariat prowadzi:
Danuta Napolska

O sprawy finansowe, zaopatrzenie, jadłospis, itp. dba:
Krystyna Górska– intendent

Ponadto w przedszkolu pracuje kadra, która jest odpowiedzialna za przygotowanie posiłków, utrzymywanie porządku w salach i wokół obiektów. W każdej grupie zapewniamy również pomoc nauczyciela.