V Papugi

Grupa „Papugi” jest oddziałem dzieci czteroletnich. Jest nieliczną grupą z uwagi na to, że zajmuje najmniejszą salę przedszkolną na ul. Sienkiewicza. Za zgodą organu prowadzącego można było utworzyć ten dodatkowy oddział, ale mając na uwadze komfort pracy i dobro dzieci, liczy on zaledwie 18 osób. Działania nauczycieli będą ukierunkowane na ogólny, wszechstronny rozwój dzieci oraz  rozwijanie umiejętności społecznych. W tym oddziale pracować będą:

mgr Karolina Romanowska

mgr Jolanta Słomczewska