III Kotki

To grupa dzieci trzyletnich. Duży nacisk w pracy zostanie położony na adaptację dzieci do nowych warunków. Dzieci będą doskonalić własne umiejętności oraz zdobywać nowe. Z uwagi na dużą potrzebę ruchu będą uczestniczyły w wielu zajęciach rozwijających sprawność fizyczną,  doskonalić koordynację ruchową poprzez udział w zabawach i zajęciach umuzykalniających, o charakterze tanecznym. Wiele zabaw będzie ukierunkowanych na rozwój mowy tych przedszkolaków.

Grupę będą prowadziły:

mgr Katarzyna Wojciechowska

mgr Marta Wolska