Inne płatności 2020/2021

Aktualne składki, kwoty i terminy za rok szkolny 2020/2021
zostaną podane na początku września, po ustaleniu szczegółów z Radą Rodziców oraz po zebraniach grupowych
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe, ale możliwe. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego zostaną podane  jak najszybciej na początku roku szkolnego, na zebraniach grupowych i/lub na naszej stronie.

Składka na Radę Rodziców w kwocie ustalonej na zebraniach grupowych oraz zebraniu ogólnym będzie uiszczana miesięcznie, bezpośrednio w przedszkolu. Jest ona przeznaczana na organizację teatrzyków, audycji muzycznych, zakupu drobnych upominków w związku z organizowanymi konkursami, pasowaniem na przedszkolaka, zakończeniem roku, na upominki i paczki świąteczne dla dzieci,  zapłatę za wynajem autokarów, wyjazdy na wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych czy innych wydatków, ustalanych z Radą Rodziców. Dzięki dotychczas płaconym składkom w przedszkolu odbywały się comiesięczne audycje muzyczne, kilka przedstawień teatralnych w ciągu roku, przynajmniej jedna dalsza wycieczka dla wszystkich grup przedszkolnych, liczne konkursy, itp. , za które rodzice nie ponosili dodatkowych kosztów, poza tą składką.

Katecheza w przedszkolu odbywa się bezpłatnie

Zajęcia z katechezy prowadzone są w najstarszych grupach w przedszkolu.  Odbywają się one na życzenie rodziców i po wypełnieniu stosownych oświadczeń .
Pozostałe zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne ) również odbywają się będą bezpłatnie w ustalonych terminach.