Inne płatności 2022/2023

Aktualne składki, kwoty i terminy za rok szkolny 2022/2023
zostaną podane na początku września, po ustaleniu szczegółów z Radą Rodziców oraz po zebraniach grupowych
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe, ale możliwe. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego zostają podane  na początku roku szkolnego, na zebraniach grupowych i/lub na naszej stronie.

Składka na Radę Rodziców w kwocie ustalonej na zebraniach grupowych oraz zebraniu ogólnym będzie uiszczana miesięcznie, bezpośrednio w przedszkolu. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna składka na Radę Rodziców została ustalona w wysokości 20 zł. Jest ona przeznaczana na organizację teatrzyków, audycji muzycznych, zakupu drobnych upominków w związku z organizowanymi konkursami, pasowaniem na przedszkolaka, zakończeniem roku, na upominki i paczki świąteczne dla dzieci,  zapłatę za wynajem autokarów na wyjazdy związane z wycieczkami, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie w gry, zabawki do sal czy innych wydatków, ustalanych z Radą Rodziców. Serdecznie dziękujemy.

Katecheza w przedszkolu odbywa się bezpłatnie

Zajęcia z katechezy prowadzone są w najstarszych grupach w przedszkolu.  Odbywają się one na życzenie rodziców i po wypełnieniu stosownych oświadczeń. Prowadzi je nasza nauczycielka , która posiada misję.
Pozostałe zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne ) również odbywają się będą bezpłatnie w ustalonych terminach, również prowadzą je nasze Panie nauczycielki, osiadające stosowne kwalifikacje .