Inne płatności 2021/2022

Aktualne składki, kwoty i terminy za rok szkolny 2021/2022
zostaną podane na początku września, po ustaleniu szczegółów z Radą Rodziców oraz po zebraniach grupowych
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe, ale możliwe. Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia grupowego zostaną podane  jak najszybciej na początku roku szkolnego, na zebraniach grupowych i/lub na naszej stronie.

Składka na Radę Rodziców w kwocie ustalonej na zebraniach grupowych oraz zebraniu ogólnym będzie uiszczana miesięcznie, bezpośrednio w przedszkolu. Jest ona przeznaczana na organizację teatrzyków, audycji muzycznych, zakupu drobnych upominków w związku z organizowanymi konkursami, pasowaniem na przedszkolaka, zakończeniem roku, na upominki i paczki świąteczne dla dzieci,  zapłatę za wynajem autokarów, wyjazdy na wycieczki, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie w gry, zabawki do sal czy innych wydatków, ustalanych z Radą Rodziców. Dzięki dotychczas płaconym składkom w przedszkolu odbywały się comiesięczne audycje muzyczne, kilka przedstawień teatralnych w ciągu roku, przynajmniej jedna dalsza wycieczka dla wszystkich grup przedszkolnych, liczne konkursy, itp. , za które rodzice nie ponosili dodatkowych kosztów, poza tą składką. W minionym roku szkolnym w związku z niemożliwością zapraszania teatralnych grup czy muzyków do przedszkola, za zgodą rodziców wyposażono budynek przy ul. Szkolnej 37 w tzn. Małpi Gaj, czyli wewnętrzny plac zabaw ze zjeżdżalniami , drabinkami, itp. W minionych latach podobny plac zakupiono do budynku przy ul. Sienkiewicza 6. Serdecznie dziękujemy.

Katecheza w przedszkolu odbywa się bezpłatnie

Zajęcia z katechezy prowadzone są w najstarszych grupach w przedszkolu.  Odbywają się one na życzenie rodziców i po wypełnieniu stosownych oświadczeń. Prowadzi je nasza nauczycielka , która posiada misję.
Pozostałe zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne ) również odbywają się będą bezpłatnie w ustalonych terminach, również prowadzą je nasze Panie nauczycielki, osiadające stosowne kwalifikacje .