VI Biedronki

W tej grupie są dzieci 4 letnie. W dalszym ciągu prowadzi się wiele zajęć integracyjnych, utrwala się te czynności, wiadomości, których nauczyły się w młodszej grupie. Utrwalają zdobytą wiedzę, ćwiczą mowę i logiczne myślenie. Dzieci rozwijają wiele nowych umiejętności, między innymi, od drugiego półrocza dbając o swoją sprawność fizyczną, nabywają samodzielność w sprawnym rozbieraniu i ubieraniu się, gdyż przebierają się w stroje gimnastyczne do ćwiczeń.
W tym oddziale pracować będzie:

mgr Agnieszka Zaporowicz

mgr Aleksandra Mirowska