II Pszczółki

Jest to oddział dzieci trzyletnich, które pierwszy raz przyszły w tym roku do przedszkola. Dzieci uczą się wielu nowych czynności , uczestniczą w wielu zajęciach integracyjnych. Nabywają nową wiedzę, rozwijają mowę i logiczne myślenie oraz uczestniczą w różnorodnych zabawach rozwijających sprawność motoryczną, ruchową, itp. .
W tej grupie, w roku szkolnym 2022/2023, pracować będzie:
mgr Kamila Dołęgowska

mgr Judyta Włodarczyk