VIII Myszki

Jest to grupa dzieci czteroletnich,  kontynuujących swoją przygodę z przedszkolem kolejny rok. Dzieci wspólnie się bawią, uczą, spędzają ze sobą czas. Doskonalą swoje umiejętności oraz przyswajają nowe wiersze, piosenki, tańce, wiedzę o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego w tej grupie, w roku szkolnym 2022/2023 czuwać będą:

mgr Wojciechowska Katarzyna

mgr Dyrka Marta