XIII Myszki

Jest to grupa dzieci sześcioletnich, kontynuujących swoją przygodę z przedszkolem już kolejny rok. Dzieci wspólnie się bawią, uczą, spędzają ze sobą czas. Doskonalą swoje umiejętności oraz przyswajają nowe wiersze, piosenki, tańce, wiedzę o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Doskonalą umiejętności niezbędne w pierwszej klasie, do której pójdą już za rok. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego w tej grupie czuwać będą:

mgr Wioletta Tykałowska

mgr Hanna Stanicka