I Krasnale

Do grupy „Krasnali” uczęszczają 3-latki. W tej grupie kładzie się największy nacisk na zajęcia adaptacyjne i integracyjne. Dzieci uczą się wielu czynności samoobsługowych, uczą się wspólnych zabaw, poznają reguły życia w grupie. Poznają zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy. Zwyczajem w naszym przedszkolu jest to, iż „maluchy” do końca ferii zimowych odpoczywają po drugim śniadaniu. Po zimowej przerwie ten czas, wykorzystuje się na czytanie bajek, zabawy dydaktyczne, muzyczno-ruchowe, spacery w promieniach wiosennego słońca czy zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci w ciągu całego dnia przebywają pod opieką dwóch osób – nauczycielki i pomocy wychowawczej.
W roku szkolnym 2022/2023, w tym oddziale pracować będą :
mgr Karolina Romanowska
mgr Karolina Adamczyk