Anna Wazówna

Anna Wazówna urodziła się 17 maja 1568. Jednak w 1582 roku za sprawą Grzegorza XIII wprowadzono kalendarz gregoriański i niektóre źródła podają jako dzień urodzin datę 30 maja. Wspominamy o tym fakcie, bo będzie to miało znaczenie w realizacji naszego projektu związanego z rocznicą urodzin królewny. W 2018 r. mija 450 lat od jej narodzin. W uznaniu za jej zasługi dla rozwoju gospodarczego, społecznego, naukowego i tolerancji religijnej początku XVII w. w mieście jak i naszym regionie podjętych będzie zapewne wiele inicjatyw związanych z tym faktem. Przedszkolacy, jako obywatele naszej społeczności również chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej opracowało swój autorski projekt w związku z tą rocznicą i podejmuje szereg działań przybliżających dzieciom tę postać  i ten fragment historii naszej małej ojczyzny.

Anna Wazówna była najmłodszą córką Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Początkowo mieszkała i wychowywała się w Szwecji. Uzyskała staranne wykształcenie, interesowała się zwłaszcza zielarstwem i ziołolecznictwem. W 1583 roku po śmierci matki była dla brata Zygmunta III Wazy najbliższą osobą i kiedy w 1587 został on obrany królem Polski przyjechała wraz z nim. Nie spotkała się z przychylnością polskiego dworu i po dwóch latach wróciła do Szwecji.  Jednak do Polski wróciła po kolejnych trzech latach a w 1598 roku osiadła tu na stałe.

W 1604 roku otrzymała starostwo w Brodnicy, a w 1611 w Golubiu, gdzie przebudowała dawny gotycki zamek na swoją rezydencję. Interesowała ją między innymi  botanika, prowadziła korespondencję z uczonymi. Profesor Akademii Krakowskiej Szymon Syreniusz zadedykował jej pierwszy polski zielnik, który powstał w 1613 roku przy finansowym wsparciu Anny Wazówny.

Twierdzi się, że za sprawą  Anny Wazówny,  na zboczach zamku golubskiego powstały piękne ogrody, w których królewna uprawiała rośliny i krzewy.  W Golubiu-Dobrzyniu pamięta się o  dawnej mieszkance i gospodyni zamku. W komnatach królewskich wiszą jej portrety, jej „duch” nawiedza słynne bale sylwestrowe i inne ważne uroczystości. Jedna ze szkół średnich w mieście nosi jej imię. Od kilku lat w lipcu są organizowane królewskie imieniny.