Czas szybko biegnie …

Czas szybko biegnie …

Wakacje i przerwy urlopowe minęły. Jak państwu wiadomo, przedszkole funkcjonowało przez okres wakacji za wyjątkiem dwutygodniowej przerwy na przełomie lipca i sierpnia. Ten miniony czas pracownicy przedszkola korzystali z własnych urlopów, ale również zgodnie z określonym grafikiem pracowali, zapewniając opiekę dzieciom korzystającym z dyżurów wakacyjnych. Nauczyciele pełnili dyżury w grupach, pracownicy administracyjno-obsługowi oprócz codziennych zajęć związanych z opieką i wyżywieniem dzieci uczęszczających w tym okresie do przedszkola, intensywnie pracowali nad gruntownym uporządkowaniem pomieszczeń przedszkolnych, dezynfekowali zabawki, porządkowali pomoce. Ponadto udało się odświeżyć pomieszczenia kuchni przedszkolnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, malując ściany, wymieniając lampy oraz pomalować dwie z sal w budynku przy ul. Szkolnej 37. Ani się obejrzeliśmy a już niemal połowa września za nami.

Życzymy wszystkim przyjemnego roku, wspaniałej atmosfery, samych przyjemnych dni.


Comments are closed