„Kotki” i adaptacja

Grupa Kotki jest jedną z najmłodszych oddziałów dzieci 3 letnich  w naszym przedszkolu. Dzieci  przystosowują się obecnie do środowiska przedszkolnego. Adaptacja  jest procesem długotrwałym, złożonym i wielostronnym. Dzieci w tym czasie potrzebują dużo zrozumienia, czasu i cierpliwości zarówno od strony nauczycieli, jak również i rodziców, aby móc przystosować się do nowej sytuacji. Pomocne w tym procesie będą:

– krótkie pożegnania

– rytuały: codziennie taki sam sposób rozstania się 

– mówienie prawdy dziecku: „wrócę po obiedzie”

– miłe komunikaty: „miłej zabawy”

– cierpliwość 

– zaufanie do wychowawcy.

Należy pamiętać, że każde dziecko przechodzi proces adaptacji w swoim tempie i na swój sposób.

Tymczasem grupa Kotki ma już za sobą pierwszą rytmikę, język angielski, zabawy muzyczno-ruchowe, taneczne, pierwsze posiłki oraz prace plastyczne.

Życzymy wszystkim maluszkom w naszym przedszkolu owocnej, radosnej i szybkiej adaptacji. Ewelina Kacprzykowska


Czas szybko biegnie …

Wakacje i przerwy urlopowe minęły. Jak państwu wiadomo, przedszkole funkcjonowało przez okres wakacji za wyjątkiem dwutygodniowej przerwy na przełomie lipca i sierpnia. Ten miniony czas pracownicy przedszkola korzystali z własnych urlopów, ale również zgodnie z określonym grafikiem pracowali, zapewniając opiekę dzieciom korzystającym z dyżurów wakacyjnych. Nauczyciele pełnili dyżury w grupach, pracownicy administracyjno-obsługowi oprócz codziennych zajęć związanych z opieką i wyżywieniem dzieci uczęszczających w tym okresie do przedszkola, intensywnie pracowali nad gruntownym uporządkowaniem pomieszczeń przedszkolnych, dezynfekowali zabawki, porządkowali pomoce. Ponadto udało się odświeżyć pomieszczenia kuchni przedszkolnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, malując ściany, wymieniając lampy oraz pomalować dwie z sal w budynku przy ul. Szkolnej 37. Ani się obejrzeliśmy a już niemal połowa września za nami.

Życzymy wszystkim przyjemnego roku, wspaniałej atmosfery, samych przyjemnych dni.