Przygotowania do roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia na nowy rok szkolny 2022/2023 zaczynamy jak zwykle 1 września. W przedszkolu jest to „normalny” dzień pracy. Dzieci można przyprowadzić zgodnie z potrzebami rodziców już w takich godzinach, w jakich dziecko będzie, zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją uczęszczało do przedszkola. Deklaracje można pobrać u intendenta w budynku przy ul. Sienkiewicza 6, wychowawców grup bądź tutaj. Ze strony można pobrać również oświadczenia – upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez inną niż rodzic, dorosłą osobę. (dla przedszkolaków, które nie chodziły do przedszkola w minionym roku szkolnym). Tutaj również można pobrać oświadczenie o chęci uczęszczania Waszego dziecka pięcio i sześcioletniego na katechezę. Prosimy dopełnić obowiązek złożenia owych dokumentów do 09.09.2022.


Comments are closed