,,Biedronki” znają różne zawody

W grupie,, Biedronki ” rozmawialiśmy o różnych zawodach. Dzieci opowiadały czym dany zawód się zajmuje, jakie rekwizyty są mu potrzebne do pracy. Zastanawiały się a następnie rysowały na kartce kim by chciały zostać jak dorosną. Podczas zajęć słuchały wierszy, opowiadań, wyszczególniały zawody w nich występujące, po czym dzieliły je na sylaby, przeliczały liczbę wyrazów w danym zdaniu. Podczas zabaw ruchowych naśladowały pracę osób wykonujących różne zawody. Celem poszerzenia wiadomości na temat pracy ekspedientki i piekarza wybraliśmy się do sklepu : Piekarni i Cukierni ,,Pati”, gdzie dzieci z bliska mogły przyjrzeć się pracy Pani ekspedientki, poznać wyposażenie sklepu, jego asortyment, obserwować klientów robiących zakupy i samemu zrobić zakupy. Kupiliśmy różnego rodzaju pieczywo i produkty wypiekane przez piekarza: bułki pszenne i razowe, chałkę, pączki. Podczas wizyty w sklepie Pani ekspedienta pokazała dzieciom duży piec, w którym jest wypiekane pieczywo. Po powrocie do przedszkola na świeżym powietrzu omawialiśmy różnego rodzaju zakupione pieczywo. Tego dnia n-l także przyniósł do przedszkola swojski, ciepły chlebek. Po czym w altankach, na świeżym powietrzu nastąpiła degustacja. Z pełnymi brzuszkami wróciliśmy do sali na odpoczynek, podczas którego oglądaliśmy wyświetlany na tablicy multimedialnej film edukacyjny, dotyczący procesu powstawania pieczywa. Agnieszka Zaporowicz 


Comments are closed