Zwierzogród recytuje w Myszkach

W czwartek 28 kwietnia grupę Myszki odwiedziły pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu- Dobrzyniu pod opieką p. J. Klewicz oraz p. A. Szczutkowskiej. Nasi goście recytowali wiersze polskich poetów o zwierzętach. Następnie nasze przedszkolaki zaprosiły starszych kolegów do zabawy przy muzyce oraz na słodki poczęstunek. To były bardzo miłe odwiedziny. K. Adamczyk


Comments are closed