,,Biedroneczki” w oczekiwaniu na wiosnę

Ostatnie dwa tygodnie upłynęły nam na rozpoznawaniu oznak zbliżającej się wiosny i zmian zachodzących w przyrodzie. Przedszkolacy poznali nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, dowiedzieli się co znaczy przysłowie ” W marcu jak w garncu” , podczas spacerów poszukiwaliśmy pierwszych zwiastunów wiosny . Wykonaliśmy wiele ciekawych prac plastycznych, min. wiosenne krokusy i przebiśniegi. W naszej sali również zrobiło się  wiosennie!  Założyliśmy ,,zielony ogródek” na parapecie oraz uczyliśmy się, jak dbać o rośliny.  Doskonaliliśmy umiejętność klasyfikacji  i przeliczania. Podczas zajęć muzycznych poznaliśmy piosenkę i wiersz o wiośnie. Rozmawialiśmy także na temat pogody, jaka panuje w tym okresie i jak należy dostosowywać ubiór do panujących warunków pogodowych. 


Comments are closed