Muzycznie w grupie ,,Biedronki”

W minionym tygodniu tematem przewodnim w grupie,, Biedronki” była muzyka. Dzieci poznawały różne instrumenty muzyczne, mogły je dokładnie obejrzeć, wypróbować i usłyszeć jaki dźwięk wydają. Dowiedziały się co to jest koncert, filharmonia, serenada oraz kim jest dyrygent. Podczas zajęć nie zabrakło zabaw dźwiękowych wygrywanych przez dzieci na różnych instrumentach- według poleceń n-la, jak również aktywności plastycznych. Dzieci przygotowywały swoje gitary, jak również kolejnego dnia z wielkim zaangażowaniem wykonywały marakasy. Agnieszka Zaporowicz 


Comments are closed