Spotkanie z policjantem w grupie ,,Biedronki”

Aby ,,Biedroneczki” mogły bezpiecznie spędzić ferie zimowe, tuż przed ich rozpoczęciem grupę odwiedził Pan Policjant, który opowiedział dzieciom o zasadach bezpiecznego spędzania zimowej przerwy. Pan Łukasz w ciekawy sposób uświadomił dzieciom niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw zimowych, szczególnie w pobliżu tras komunikacyjnych. Zwrócił uwagę na skutki niewłaściwie zorganizowanej zabawy na śniegu oraz na zasady poruszania się po drogach, wręczył dzieciom w tym celu również ulotki . Dzieci z wielkim skupieniem słuchały Pana policjanta , po czym aktywnie uczestniczyły w rozmowie zadając pytania. Na zakończenie dzieci podziękowały Panu policjantowi za ciekawe spotkanie i wręczyły przez siebie wykonany mały upominek…. A najbardziej ucieszyły się z zaproszenia na komendę…. już nie mogą się doczekać… Agnieszka Zaporowicz


Comments are closed