Konkurs fotograficzny „Kolory jesieni w mojej miejscowości” rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny „Kolory jesieni w mojej miejscowości” rozstrzygnięty

9 listopada 2021 roku nastąpił finał konkursu fotograficznego pt. „Kolory jesieni w mojej miejscowości”. Konkurs miał charakter wewnętrzy, skierowany był do naszych przedszkolaków i był konkursem grupowym. Konkurs angażował również rodziców, gdyż albumy powstały z wykonanych zdjęć przez rodziców podczas wspólnych spacerów z dzieckiem. Do organizatorów konkursu wpłynęło 11 albumów. Wszystkie były wyjątkowe i niepowtarzalne, widać było zaangażowanie dzieci. Komisja konkursowa podjęła decyzję o nieprzyznawaniu miejsc. Postanowiono wszystkie grupy nagrodzić dyplomami oraz upominkiem, który będzie służył całej grupie. Dziękujemy za zaangażowanie. Gratulujemy wszystkim dzieciom, które wykonały prace. Sylwia Bolewska


Comments are closed