Poświęcenie przedszkolaków

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…” – mówi Jezus! No i przyszły dzieci, do kościoła- w niedzielę, 19 września, gdzie podczas Mszy św. z udziałem dzieci, miało miejsce poświęcenie naszych przedszkolaków oraz dzieci z klas zerowych z ZSM w Golubiu- Dobrzyniu. Dzieci wraz z rodzicami, licznie uczestniczyły we Mszy św., modliły się, śpiewały, a potem wysoko podniosły swoje plecaczki, aby po modlitwie księdza Tomka, zostać pokropione wodą święconą, na znak błogosławieństwa i Bożej opieki na nowy rok przedszkolny. Radości było co nie miara!
Dziękujemy rodzicom/ opiekunom za to, że przyprowadzili swoje dzieci do kościoła!!!
Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim dzieciom i ich najbliższym w rozpoczętym roku przedszkolnym!!!

B. Kalinowska


Comments are closed