Zajęcia terapeutyczne

W naszym przedszkolu dzieci otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną m.in. w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. 

Efektem jednych z tych zajęć są prace dzieci wyeksponowane w holu przedszkola przy ul. Szkolnej. Gratulujemy dzieciom postępów, kreatywności i życzymy dalszego rozwijania własnych talentów. W. Tykałowska


Comments are closed