Projekt „Wartości moralne w oczach naszych przedszkolaków”

Jednym  z celów edukacji przedszkolnej jest kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu. Zgodnie z jego założeniem nasze przedszkole realizowało projekt  „Wartości moralne w oczach naszych przedszkolaków”. Projekt realizowany był w  grupach dzieci sześcioletnich. Autorki projektu A. Ławicka i W. Tykałowska założyły, że  poprzez wykorzystanie utworów literackich możemy  nauczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami, jak dokonywać właściwych wyborów i być społecznie odpowiedzialnym  Efektem końcowym przedsięwzięcia są  plakaty wykonane przez każdą z grup,  wyeksponowane  w holu przedszkola przy ul. Szkolnej. Gratulujemy dzieciom i nauczycielkom pomysłowości w realizacji projektu. W. Tykałowska


Comments are closed