Zajęcia stacjonarne w przedszkolach zawieszone na kolejny tydzień

Zajęcia stacjonarne w przedszkolach zawieszone na kolejny tydzień

Z oficjalnych informacji na stronie gov.pl wynika, że :

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli,…

W nadchodzącym tygodniu 12-16 kwietnia 2021r. przedszkole będzie funkcjonowało na zasadach z minionego tygodnia, czyli do przedszkola mogą być przyprowadzone dzieci osób wymienionych w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021 r. §2.4. Rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o objęcie dziecka opieką w tych dniach w przedszkolu, w którym poświadczają, w myśl w/w rozporządzenia, że są uprawnieni do skorzystania z niej.Wniosek jest dostępny w sekretariacie przedszkola lub u nauczyciela w sali.


Comments are closed