W sprawie rekrutacji dzieci na kolejny rok

W sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022

W dniu 8 kwietnia zgodnie z regulaminem rekrutacji, odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej. Po zapoznaniu się z wykazem dzieci zgłoszonych, dokonała analizy wniosków pod kątem kryteriów ustawowych, kryteriów dodatkowych zawartych w regulaminie. Sporządzono listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy są umieszczone na tablicy w holu budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6.


Comments are closed