Szanowni Rodzice dzieci z grupy „Misie!

W związku ze stwierdzeniem u pracownika Przedszkola Publicznego nr 2, im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu zakażenia wirusem SARS-COV-2, w stosunku do dzieci z grupy „Misie”, została zastosowana kwarantanna od dnia 28 stycznia 2021r. do dnia 01 lutego 2021r włącznie

Na podst. art. 2 pkt 12 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.), użyte w ustawie określenie kwarantanna oznacza – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;”.

Osoba objęta kwarantanną ” W czasie kwarantanny przebywa w swoim mieszkaniu. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów.

Na podstawie powyższego, dzieci będą korzystały z nauczania w formie kształcenia zdalnego od dnia 28 stycznia 2021r. do dnia 01 lutego 2021r., a zadaniem rodziców jest wnikliwa obserwacja stanu zdrowia w zakresie chorób górnych dróg oddechowych. W przypadku pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem świątecznej i nocnej opieki medycznej.


Co słychać u „Krasnali”?

,,Krasnoludki” miło i wesoło spędzają czas w przedszkolu. Chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez swoje panie. Podczas zajęć zawsze starają się skupić uwagę aby poznać wiele nowych i ciekawych informacji. Lubią tańczyć, śpiewać, prezentują już swoje umiejętności podczas przedstawień. W dalszym ciągu uczą się czynności samoobsługowych. Pomimo tylu aktywności nie brakuje im energii na zabawę […]Ważna informacja

Drodzy rodzice! Dyrektor przedszkola informuje, że od stycznia 2021 r. istnieje możliwość regulowania płatności za korzystanie z przedszkola, dokonując wpłaty na konto bankowe. Termin wpłaty pozostaje taki, jak wskazany w statucie przedszkola § 22. 10, do 15 dnia każdego miesiąca. Rodzice w każdym miesiącu zostaną poinformowani o należnej kwocie. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca, którego włata dotyczy. WAŻNE!!! Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnych kwot zgodnych z uzyskaną informacją (nie pomniejszamy jej, ani nie zwiększamy, nie zaokrąglamy i NIE WPŁACAMY NA TO KONTO SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW ).

Nr konta do wpłat za przedszkole : 72 9551 0002 0100 2280 2000 0020

Ci, którzy nie chcą korzystać z możliwości wpłaty na konto, nadal będą mogli wpłacać jak dotychczas u intendentki przedszkola.