Świąteczne występy

Przedświąteczne dni były jak zwykle bardzo pracowite. Wszystkie grupy zajęte były przygotowaniem świątecznych występów dla swoich bliskich. Rodzice zadbali o stroje, panie przygotowały teksty, piosenki, dekoracje, a dzieci postarały się wystąpić najpiękniej jak potrafią. Efekty wysiłku wszystkich zaangażowanych osób, zostały udostępnione rodzicom przedszkolaków w umówiony w danych grupach sposób. Mamy nadzieję, że miło było lub będzie je oglądać.


Comments are closed