,,Garść radości, szczypta złości – radzę sobie z emocjami”

Dnia 30 października rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. ,,Garść radości, szczypta złości – radzę sobie z emocjami”.  Do organizatorów konkursu wpłynęło 18 prac. Głównym kryterium, którym kierowała się komisja przy ocenianiu prac była: zgodność wykonanej pracy z zasadami konkursu, oryginalność, pomysłowość, estetyka. Jury powołane przez organizatorów uznało, że nie przyzna miejsc tylko wyróżnienia w obu kategoriach wiekowych: 4 – w kategorii grup młodszych (3-4 lata), 3 – w kategorii grup starszych (5-6 lat). W dniu 2 listopada nastąpi wręczenie przez Panią dyrektor dyplomów i nagród. Gratulujemy wszystkim , którzy wykonali prace!!! Wszystkie dzieła dzieci zasługują na uznanie i pochwałę. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie. Aleksandra Śliwińska


Comments are closed