Informacje dla rodziców związane z organizacją zajęć od 01.09.2020 r.

Informacje dla rodziców związane z organizacją zajęć w przedszkolu od 01.09.2020 r.

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z ważnymi informacjami. Na początku września podpiszą Państwo deklarację w sprawie pobytu dziecka w przedszkolu, podpisanie tej deklaracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminów, procedur , zapisów Statutu. Oczywiście macie Państwo prawo do zgłaszania swoich uwag i sugestii.


Comments are closed