Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

8 kwietnia 2020 roku odbyło się zgodnie z harmonogramem, posiedzenie komisji rekrutacyjnej – dokonującej kwalifikacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na podstawie art. 158 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w związku z §11b rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola.


Comments are closed