Kreatywni „Odkrywcy”

„Odkrywcy” doskonalą swoje umiejętności niezbędne dla przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Dzieci bardzo lubią nie tylko zajęcia, które pozwalają im wykazać się kreatywnością, pomysłowością ale i takie, w trakcie których uczą się współdziałać w parach czy małych grupach. Umiejętności te ćwiczą podczas różnorodnych zajęć, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych ale i zajęć ruchowych czy swobodnych.


Comments are closed