Dyżur 21 czerwca 2019 r.

Drodzy rodzice

W dniu 21 czerwca 2019 r.

 (tj. piątek)

dyżur będzie pełniło Przedszkole

w budynku przy ul. Sienkiewicza 6

 Dyrektor Przedszkola


Comments are closed